Här hittar du kontaktuppgifter till ledare och funktionärer i vår kår.

Ledare på avdelningen Utmanare

Ledare på avdelningen Upptäckare

Ledare på avdelningen Rover

Ledare på avdelningen Äventyrare

Ledare

Webbadministratör

Valberedning

Scoutshopombud

Revisor

Daniel Nilsson

Revisor

Registerkontrollant

Medlemsregistrerare

Materielansvarig

Köansvarig

Kårutbildare

GÖK-representat

Funktionärer

Daniel Nilsson

Revisor