Här du kontaktuppgifter till styrelsen i vår kår.

Vice ordförande

Sekreterare

Ordförande

Kassör

IT-administratör

Styrelse