Du är varmt välkommen att engagera dig i vår kår! Alla insatser värderas högt, stora som små. Om du inte känner att tiden räcker till för att bli ledare kan du stötta vid behov, t.ex. under något avdelningsmöte eller vara med på ett av våra läger. Det är också bra om vi får veta att vi kan ringa till dig om vi behöver hjälp med körning någon gång; kanske kan du ställa upp och baka något gott att skicka med när vi åker på läger; kanske kan du hjälpa oss att knyta kontakter så att vi får besöka spännande arbetsplatser; kanske kan du skänka material så att vi kan bygga något roligt… Listan på insatser kan göras lång! Välkommen att engagera dig! Prata med någon av avdelningsledarna eller se under fliken ”Kontakt” för information om kontaktuppgifter.